30.03.2008

Atatürk ve Türkçe

Atatürk'ün Türkçe üzerine sözleri.


"Türk demek Türkçe demektir.
Ne mutlu Türk'üm diyene"

"Türk demek, dil demektir. Milliyetin en bariz vasıflarından biri dildir. Türk herşeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır."

"Türk milletinin dili Türkçe'dir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bizde Türk dili, Türk milleti için mukaddes bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz hadiseler içinde ahlakının, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin velhasıl bugün kendi milliyetini yapan herşeyin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor.
Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir."

"Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli olması,milli hissin gelişmesinde başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkelerinin yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır."

"Milli eğitimin ne olduğunu bilmekte hiçbir tereddüt kalmamalıdır.Bizde milli eğitim esas olduktan sonraonun lisanını, usulünü, vasıtalarını da milli yapmak zarureti münakaşa edilemez."

"Türkçe konuşmayan bir insan Türk topluluğuna bağlılığını iddia ederse,
buna inanmak doğru olmaz."

"Kat'i olarak bilinmelidir ki, Türk milletinin milli dili ve milli benliği bütün hayatında hakim ve esas olacaktır."

"Batı dillerinden hiçbirinden aşağı olmamak üzere, onlardaki kavramları anlatacak keskinliği, açıklığı haiz Türk bilim dili terimleri tespit edilecektir."

"Türlü bilimlere ait Türkçe terimler tespit edilmiş,bu suretle dilimiz yabancı dillerin tesirinden kurtulma yolunda esaslı adımını atmıştır.Bu yıl okullarımızda tedrisatın Türkçe terimlerle yazılmış kitaplarda başlamış olmasını kültür hayatımız için mühim bir hadise olarak kaydetmek isterim."

"Bakınız arkadaşlar,ben belki çok yaşamam.Fakat siz ölene dek Türk gençliğimi yetiştirecek ve Türkçe'nin bir kültür dili olarak gelişmeye devamı yolunda çalışacaksınız. Çünkü Türkiye ve Türklük, uygarlığa ancak bu yolla kavuşabilir."