22.03.2008

Türkler ve Truva

Anadolu’nun en eski dillerinden biri olan Luvi dilinin ve lehçelerinin çözülmesi kültürel gelişimin

Mezopotamya’dan veya Yunan yarımadasından Anadolu’ya değil, Anadolu’dan daha güneye ve batıya doğru yayıldığı tezini güçlendirmiştir.

Günümüzde, Likçe denilen Likya dilinin Luvi dilinin bir türevi olduğu kabul edilmektedir. Luviler'in yaşadığı kentlerden biri, Luvi dilinin konuşulduğu Truva'dır (Troya). Yedinci Truva kentinin B katmanında bulunan hiyeroglifik mühür

Bir grup bilimci Luviler'in Kafkas ya da Orta-Asya kökenli olduğunu ve Etrüskler'in Luviler'in bir kolu olduğunu düşünmektedir.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra "Truvanın intikamını aldım, Hektor'un intikamını aldık" der. Çanakkale'ye gider ve Truvalı şehitler hatırasına kurbanlar kestirir.(Sinan Meydan, Son Truvalılar)

Mustafa Kemal ATATÜRK Büyük taarruzda yanındakilerin duyacağı şekilde "Truva'nın intikamını aldım" der.

Truva bir ön Türk yurdu olabilir.

Truva Fransızca okunuşudur.Asıl adı troia.Britanya, Almanya, Rusya gibi...Yani Trolar ülkesi...


''Truvalılar ölülerini yakarlardı'' der İlyada Destanı.. Eski Türklerde ölülerini yakarlardı.''Çok iyi at binerlermiş Truvalılar iyi ok atarlarmış.

Truva düşerken kaçanlar arasında türciler vardı'' ilyada..... Kim bu türciler. Rolling Eyes

Kazıların şu an ki başkanı Alman arkeolog Manfred Korfman Truvalıların yunan olmadığının kesin olduğunu ve eski bir anadolu halkı olduğunu söylemekte.

Birde tahta at masalı var ki herkes bilir. 9 adet truva kazılarda bulunmuş üst üste kurulmuş.

Tarihi ve arkeolojik kanıtlara göre 6. veya 7. truva savaştaki truva.Önceden tarihe göre 6. truva deniyordu aşimdi 7. truva deniyor. Sebeb 6. truva depremle yıkılmış. Acaba deprem sonrası yunanlar saldırıp depremin ardından işgal edip zaferlerine kendilerini zeki göstermek ve zaferin hakimi gibi bir tahta bir at masalı uydurmuş olmasınlar?

Unutmayalım ki bu savaşın tarihi M.Ö. 1200'ler İlyadanın yazılış tarihi M.Ö 700. Homeros bölgeyi gidip çok çok sonra gezmiş ve eserini kulaktan dolma bir biçimde toplamıştır.