10.11.2007

İktidar olma sanatı.

Sevgili dostlar, umudun ve beklentinin organizmaya
etkisini araştıran bilim adamları ilginç bir deney
yapmışlardır. Bu çalışmada deney fareleri suyun içine
konarak boğulmadan ne kadar yüzebilecekleri
ölçülmüştür. İlk grup fare karanlık ve hiç ışık
almayan bir su kabına diğer grup fare ise son derece
parlak bir ışığın altındaki su kabına konulmuştur.
Sonuçlar şaşırtıcıdır. Karanlıkta yüzen fareler 3
dakika içinde çabalamayı bırakıp boğulurken parlak
ışık altında yüzen fareler boğulmadan önce 36 saat
yüzmeyi başarmışlardır. Deney umudun canlılar
üzerindeki etkisini son derece açık bir şekilde ortaya
koymuştur. Buna benzer şekilde İkinci Dünya savaşında
Nazi toplama kamplarında en çabuk ölenlerin
hayatlarından umudu kesenler, kamplardan canlı
kurtulmayı başaranlarında ne olursa olsun hayata
umutla bakanlar oldukları sonradan yapılan
araştırmalarda kesin bir sonuç olarak ortaya
çıkmıştır. Seçimlerde iktidar olmanın temel şartı da
millete umut aşılayabilmektir. Millete en fazla umudu
verecek ve geleceğe yönelik olumlu beklentiler
yaratacak siyasi parti seçimlerden galip olarak
ayrılacaktır. Bu sebeple benim tavsiyem kazanmak
isteyen partilerin seçim propagandalarını kötümser
senaryolar ve keskin eleştiriler yerine insanlara umut
aşılayacak söylemler üzerine kurmalarıdır.

Bir rahip ile bir keşiş sohbet ediyorlarmış. İkisi de
sigara tiryakisi olan bu adamların en büyük derdi uzun
süren dualar sırasında sigara içememeleriymiş. Sorunu
aralarında tartıştıktan sonra ikisi de bağlı
bulundukları üstlerinden izin istemeye karar
vermişler. Bir süre sonra tekrar buluştuklarında keşiş
rahibe görüşmenin nasıl geçtiğini sormuş. Rahip �Bir
felaketti� diyerek sızlanmış. Başrahibe çıkıp tüm
sevecenliğimle �Dua ederken sigara içmeme izin verir
misiniz?� diye sordum. Başrahip öyle bir köpürdü ki
neredeyse beni kiliseden kovacaktı demiş. Bunun
üzerine gülümseyen keşiş, ben de baş keşişe çıktım ve
şöyle dedim �Sigara içerken dua etmeme izin verir
misiniz?� izin vermekle kalmadı hayatımın her anında
hatta sigara içerken bile dinimi düşündüğüm için de
beni kutladı. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar aynı
sorunun iki değişik şekilde sorulması bile büyük
farklar yaratmaktadır. Bu seçimlerde partilerin
kullanacakları sloganların ve gazetelerde atılacak
manşetlerin büyük etkisi olacaktır. Seçime çok az kala
söylenecek tek bir yanlış söz bile iktidarın kime
gideceğini belli edebilir. Meydanların heyecanına
kapılmadan, önceden profesyonel metin yazarlarının
kendilerine verdikleri taktikleri en iyi uygulayacak
lider seçimlerde başarılı olacaktır.

İktidar koltuğuna niyetlenen liderlerin hazır cevap
olması da şarttır işte size bir örnek. İngilizlerin
efsanevi başbakanı Churchill, Hitler Almanya�sına
barışı korumak için çeşitli tavizler verilmesi
gerektiğini savunan Leydi Astor hakkında �Bir taviz
verici kendisini en son yemesi umuduyla timsaha yem
atan insana benzer� benzetmesini yapar. Buna çok kızan
Leydi bir gün sohbet ortamında sıkıştırdığı
Churchill�e �Winston,eğer karın olsaydım kahvene zehir
katardım� der ve usta politikacıdan hemen cevabı alır
� Eğer ben sizin kocanız olsaydım, o kahveyi seve seve
içerdim�. Usta siyasetçi sinirlenmez ve gerektiğinde
hazır cevaplılık ve espri yeteneklerini kullanarak
rakibini etkisiz hale getirmeyi bilir. Bu özelliklere
en çok sahip siyasetçinin iktidara gelme şansı hep
daha fazladır.

Peki ideal liderlik nasıl olmalıdır. İki örnek
verelim. Amerikan sığırları bufalolar sürüler halinde
dolaşırlar. Sürünün tek bir lideri olur ve diğerleri
onu sadakatle izler. Bufalolar liderleri ne
yapmalarını isterse onu yaparlar ve liderlerini ortada
göremezlerse oldukları yerde çakılıp kalırlar. Bu
sebeple bufaloların soyları bugün tükenmiştir çünkü
bufalo avcıları önce sürünün liderini vurmuşlar ve
liderleri ölen diğer bufalolar oldukları yerde
kalakaldıkları içinde geri kalan yüzlercesini rahat
rahat öldürmüşlerdir. Kazlarda sürüler halinde
uçarlar, V şeklinde uçan dev kaz sürülerinin liderliği
her defasında başka bir kaz tarafından alınır ve
sürünün önündeki lider sık aralıklarla yerini
arkasındaki kaza bırakır. Bu sebeple yüzlerce kazdan
oluşan büyük sürüler her türlü zorluğu aşarak dünyanın
bir ucundan diğer ucuna bütünlüklerini bozmadan göç
edebilir ve hayatta kalabilirler. Bugün siyasi
hayatımıza hakim olan tek adam liderliği yüzünden eğer
tapınılan ve vazgeçilmez ilan edilen lider herhangi
bir sebepten dolayı ortadan kaybolursa siyasi
partilerde ortadan kalkmakta ya da güçlerini büyük
ölçüde yitirmektedirler. Siyasi liderliği parti içinde
eşit şekilde dağıtan ve kendi içlerinden belli
aralıklarla yeni liderleri çıkartabilen oluşumların
gücü ve ömürleri de uzun olacaktır.

Sevgilerimle
Serdar Kuru
serdarkuru.sobukai.com
Serdar Kuru
Araştırmacı-Yazar

http://serdarkuru.sobukai.com/