30.07.2007

BOZKURT nedir ?

DİKKAT; Günümüzde, Bozkurt insanların zihininde bir siyasi görüşün sembolü olarak yer etmiş bulunuyor, oysa bu görüş çok yanlış. Bu yazının yazılmasının sebebi, bu ön yargının yanlış olduğunu göstermektir.

Bozkurt Türk milletinin sembolüdür. Birbirini takip etmiş olan Türk nesillerinin ortak malı olan millî destan parçalarımızda, Türklere yol göstericilik yapan, Türkleri zaferlere götüren bir sembol...
Bozkurt bir güç, orduya yol gösteren bir kılavuz, darda kalanların yardımına koşan bir Hızır, Hakan'a ve orduya ihtiyat, ihtimam ve temkin dersi veren bir hoca sembolüdür... Oğuz Han'la ve ordusu ile beraber savaşan, orduya moral veren ve onu zaferden zafere koşturan bir faktördür. Savaşçılığın, cesaretin, bir sembolüdür. O kurt olmaktan ziyade, kurda benzetilen bir kurtarıcı ve bir kahramandır. Bilgin ve akıllı bir Hakan'dır.

Neden Bozkurt?
Bu sualin cevabı herhalde Bozkurt’a ait özelliklerin, Türk’lerde bulunan özelliklerle örtüşmesi olabilir diye düşünülmektedir. Cesareti, esarete tahammül edemeyişi, kıvraklığı, tek eşli oluşu, Aile düzenine sadakati v.b gibi özellikler onun, atalarımız tarafından sembol seçilme nedenleridir. Her milletin tarihinde destanlar önemli yer tutar. Bilindiği gibi halk hikayeleri ve menkıbeler ağızdan ağıza söylenerek, nesilden nesile geçiyordu. Zamanla bu hikayeler yazıya dökülerek en sonunda zamanımıza kadar ulaşan destanları meydana getirdiler. Bu destanlar da Bozkurt’un çok önemli yeri vardı. Íngilizler için Aslan, Ruslar için ayı, Fransızlar için horoz, Íranlilar için Pars, yahut kaplan, Japonlar için ejder ne ise, Türkler için de Bozkurt odur.

DUYURU
Bu yazı bilgi amaçlı ve art niyet düşünülmeden yazılmış olup, Bozkurt'un siyasi hiçbir yanının olmadığının kanıtıdır.