21.07.2007

Sana da Güle Güle Fransa!

Aşağıda Başkent Evrenkenti'nin Fransa'yla ilgili almış olduğu kararlar mevcut, aynı şeyi devletin de yapması Fransa'ya yaptığı hatayı anlatırdı sanırım.

Başkent Üniversitesi Senatosu, 19.1.2001 tarihli olağanüstü toplantısında aldığı kararla;
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesine bağlılığını dünya görüşü olarak benimseyen biz Cumhuriyet kuşaklarına, sözde Ermeni Soykırımı safsatasıyla bedel ödetmeyi körü körüne dayatan, Ermeni fanatiklerinin esiri Fransız parlamentosunun çirkin oyununu şiddetle kınar.

Üniversitemiz, Fransız Parlamentosu’nun, bir kan gütme davası olan Ermeni Soykırımı Tasarısı’nı onaylamasını, başlayan yüzyılın en vahim hatalarından ilki sayar.

Üstelik, henüz alnında kanlı lekesi duran Cezayir Soykırımı ve tarihinde daha birçok katliam varken, bu parlamentonun yaklaşık yüz yıl önceki sorunları güncelleştirmesi, bunun arkasında gündelik, basit çıkarların varlığı, kararı şimdiden tarihi bir yanılgı belgesine dönüştürmüştür.

İki ulus arasındaki bir davada taraf olanların, dahası davayı güdenlerin,acımasız soykırımcılardan biri olan Fransa olması,tarihin bir ibret sayfası olarak anılacaktır.

Yirminci yüzyılı halkların kanıyla sulayanlar, Cezayir’de, Çad’ da, Somali’de ve tüm sömürgelerinde, dün Kosova ve Bosna’da, bugün Ortadoğu ve Çeçenistan ’da soykırımlara arka çıkanlar, yakın geçmişte Asala terörüne, ardından 30 bin yurttaşımızın ölümüne neden olan teröristlere destek olup yataklık yapanlar, halklar arasındaki davada değil taraf olmak, söz hakkına bile sahip olamazlar.

Eğer bir hesap sorulacaksa, Birinci Dünya Savaşı’nı başlatıp dünyayı ele geçirmek için halkları birbirine kırdıran, söz konusu katliamları planlayan emperyalistlerden, savaş mağduru Türkler ve Ermeniler birlikte hesap sormalıdır.

Üniversitemiz, tarihi gerçekleri çarpıtarak dünyayı yanıltmaya çalışan Fransız Parlamentosunun kararına karşı şu uygulamaları kararlaştırmıştır:


  • Üniversitemiz, bünyesindeki ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında Fransızca derslerini kaldırmıştır.

  • Üniversitemiz Fransa’da düzenlenecek hiçbir bilimsel toplantıya katılmayacak, kendisinin düzenleyeceği bilimsel toplantılara Fransa’dan katılımcı çağırmayacaktır.

  • Fransa’da ve resmi dili Fransızca olan ülkelerde görevli Üniversitemiz çalışanlarının hemen Türkiye’ye dönmesi kararlaştırılmıştır.

  • Fransa’nın ürettiği hiçbir ürün satın alınmayacak, Fransa ile hiçbir ticari ilişki kurulmayacaktır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SENATOSU
Kaynak: http://angora.baskent.edu.tr/