30.07.2007

Müslüman baston

Bir zamanlar bazı kişiler baston taşımanın günah olduğunu söylerlermiş. Kethüdazade Arif Efendi, elinde baston olmadan dolaşamayan birisi olduğu için kendisine bu tür şeyleri söyleyenlere vereceği cevabı önceden hazırmış.

Yine bir gün kendisine;
"Bu gavur icadını niçin kullanıyorsun?" diye sormuşlar.

Kethüdazade Arif Efendi, bastonun yuvarlak şekilde kesilip yontulan başını göstererek şu cevabı vermiş;
"Ben onu çoktan müslüman ettim."