11.07.2007

Kanunî'nin Meşhur Fermanı ve Bugünkü Fransız Meclisi


Kutsal Roma-Cermen İmparatoru Şarlken ile 24 Şubat 1525'te Kuzey İtalya'da yaptığı savaşta yenik düşen Fransa Kralı Fransuva'nın yardım istemesi üzerine Kanunî Sultan Süleyman’ın gönderdiği meşhur Ferman’ın metni:
"Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren Allah’ın yeryüzündeki gölgesi Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Azerbaycan’ın ve Şam’ın ve Halep'in ve Mısır’ın ve Mekke ve Medine'nin ve Kudüs’ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen'in ve nice memleketlerin sultanı ve padişahı Sultan Bayezid Han oğlu Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han’ım. Sen ki Fransa vilayetinin Kralı Fransuva'sın.
Hükümdarların sığındığı kapıma elcinizle mektup gönderip, ülkenizi düşman istila edip, şu anda hapiste olduğunuzu bildirip, kurtuluşunuz konusunda bizden yardım talep ediyorsunuz.
Söylediğiniz her şey dünyayı idare eden tahtımızın ayaklarına arz olunmuştur. Her şeyden haberdar oldum. Yenilmek ve hapsolunmak hayret edilecek bir şey değildir. Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesiniz.
Böyle bir durumda atalarımız düşmanları mağlup etmek ve ülkeler fethetmek için seferden geri kalmamışlardır. Biz de atalarımızın yolundayız ve daima memleketler ve alınmaz kaleler fetheylemekteyiz. Gece gündüz daima atimiz eyerlenmiş ve kılıcımız belimizde kuşatılmıştır. Yüce Allah hayırlara bağışlasın. Allah’ın istediği ne ise olur. Bundan başka haberleri gönderdiğiniz adamınızdan öğrenesiniz. Böyle biliniz."
Sözde Ermeni Soykırımı’nın temelsiz iddia olduğu gerçeğinin konuşulmasını yasaklamak için yasa çıkarmaya çalışan Fransız parlamenterlere, Kanuni'nin bu fermanını, hatırlatarak diyoruz ki:
"Biz ki, Kutsal Roma-Cermen İmparatoru Sarlken'e savaşta yenilerek esir düşen Kralınız Fransuva'yi esaretten kurtaran Kanuni Sultan Süleymanların evlatlarıyız; sizler ki, başınız darda düştüğünde bizden yardım isteyen kralların torunlarısınız. Bunu böyle bilesiz ve velinimetiniz olanlara, bir kaç oy hesabıyla, nankörlük etmeyesiz!"
Abdulvahap Kara
Ek Bilgi: Kanunî Sultan Süleyman'ın Fransa'da etkisi öylesine büyüktü ki; Kanunî Fransa'da dansı yasakladığında, bu yasak onun ölümünden sonra dahî yüz yıl boyunca devam etti.