27.08.2007

Türk Bilim Adamları, ilk 10

1- Câbir bin Hayyân

Atomun parçalanabileceğini ve büyük bir güç meydana geleceğini ilk
söyleyen mucit, kimyanın babası Büyük TÜRK Bilgini

2- Hârizmî

Hârizmî'nin sıfır rakamını bulması ile aritmetik işlemler
yapılabilmiştir. Bundan önce rakamlar 1'den 9'a kadar biliniyor ancak
alt alta getirilince aritmetik işlemler yapılamıyordu.

3- Bîr Ûnî

İlk defa Dünya'nın dönüşünü ispat eden astronom, matematikçi, fizikçi,
jeolog, farmakolog, botanist, filozof, tarihçi ve coğrafyacı büyük
dâhi..

4- İbn-i Sina

Eserleri Avrupa Üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan
dâhi doktor.

5- Cezerî

8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ilk sibernetikçi Türk bilgini..

6- Akşemseddin

Louis Pasteur'den 400 sene önce mikrobu bulan Türk bilgini.

7- Ali Kuşcu

Yaşadığı yüz yılın Batlamyusu olarak adlandırılan Türk bilgini..

8- Pîrî Reis

500 sene önce bugünkü uydu haritalarına çok yakın ilk dünya haritasını
çizen büyük coğrafyacı..

9- Mimar Sinan

Mimarlık alanındaki eserleriyle kendini dünyaya kabul ettiren Türk Mimarı

10- Erzurumlu İbrahim Hakkı

Matematik, Astronomi, Mineroloji, Botanik, Zooloji ve Anatomi
konularının işlendiği "Mârifetnâme" adlı eser sahibi Türk bilgini..


Selim Erdal